Tekstil
Kimyasalları

Hafif Soda

Teknik Tür Bikarbonat

Sodyum Sülfat (Rafine, Kristal)

Asetik Asit

Hidrojen Peroksit

Sodyum Hidroksit (Sıvı, Payet Kostik)

Sodyum Hidrosülfit

Sodyum Klorit (Sıvı, Toz)

Oksalik Asit

Formik Asit

Tio Üre Dioksit (Reduktan, Polyclear)

Sodyum Nitrat

Sodyum Asetat

Sodyum Sülfür

NP-10

Amonyak

Nitrik Asit

Hidroklorik Asit (Tuzruhu)

Sodyum Hipoklorit

Teknik Gliserin

Sodyum Metabisülfit

Aseton

Tri Klor Etilen

Per Klor Etilen

Butil Glikol

İzo Propil Alkol

N-Butil Asetat

Yumuşatıcılar (Katyonik, Noniyonik)

Preparasyon Maddeleri

Ön Terbiye (Islatıcılar, Stabilizatörler, İyon Tutucular, Enzimler, Leke Sökücü-Yıkayıcılar)

Boya Yardımcı Maddeleri (Dispergatörler, Egalizatörler, Retarderler, Yıkayıcı-İyon Tutucular)

Dikiş Kolaylığı ve Kayganlık Sağlayıcılar

Harman ve Büküm Yağları

Özel Efekt Kimyasalları

Optik Beyazlatıcılar

Boyalar (Bazik, Katyonik ve Reaktif)