Gıda
Kimyasalları

Sodyum Bikarbonat(Besin Tür)

Sitrik Asit
Anhidrit

Sitrik Asit
Mono

Lesitin

Amonyum
Bikarbonat

Potasyum
Karbonat

Fosforik Asit