Deri
Kimyasalları

Bazik Krom Sülfat(Tankrom)

Sodyum Bikromat

Sodyum Sülfitrat

Sodyum Bikarbonat(Teknik tür)

Sodyum Karbonat(Hafif Soda)

Sodyum
Metabisülfit

Doğal Tanenler(Mimoza, Kebrako,
Tara, Kestane, Valeks)

Sodyum Formiyat

Formik Asit

Asetik Asit

Nonyl Phenol
Ethoxylated 9.5 Mol(Foril)

Oksalik Asit

Sodyum Asetat

Kaolen

Per Klor Etilen

Tri Klor Etilen

Butil Glikol

N-Butil Asetat

Amonyum Sülfat

Sodyum Bisülfat

Yağlar ve Dolgular

Islatıcılar ve
Emulgatörler

Kireç Giderici ve
Samalar

Bakterisit ve
Fungusitler

Sentetik Tanenler

Boya Yardımcı
Maddeleri

Dolap Boyaları(Direk-Asit Boyalar)

Kürk Boyaları

Binderler

Tuşeler

Fillerler, Vakslar,
Kazeinler

Hidrolaklar, Laklar

Penetratörler

Poliüretan
Dispersiyonlar

Compound Ürünler

Pigment Boyalar

Anilin Boyalar