Politikalarımız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

NU-FA Kimyevi Maddeler San. Ve Tic. A.Ş. Yaşadığımız çevreyi korumak ve tüm canlılara ve gelecek kuşaklara temiz, sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir dünya bırakmak için bütün ofis ve tesislerimizdeki tüm çalışanlarımızla birlikte NU-FA Kimya A.Ş. olarak aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

• Tüm ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler ve düzenlemelere uyulması,
• Çevre yönetim sistemi kurarak risk temelli yaklaşım çerçevesinde sistemin sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
• Çevre vizyonumuza uygun hedefler belirlenmesi ve amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda performansımızın gözden geçirilmesi,
• Çevre amaç ve hedeflerimiz için gerekli organizasyonun sağlanması ve kaynakların ayrılması,
• Ürün geliştirmesi, üretimi ve sevkiyatından, son kullanıcı ile bertaraf süreçlerine kadar ürünlerin bütün yaşam döngüsünde çevresel zararın önlenmesi veya asgari düzeye indirilmesi,
• Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için kullandığımız su, gaz ve elektrik gibi kaynakların tüketimini her türlü verimli çalışma yöntemleriyle birlikte özen göstererek azaltılması,
• Bütün atıkların ve kirliliğin öncelikle kaynağında önlenmesi, azaltılmasını ve ayrıştırılmasını ve atıkların geri dönüştürülmesi,
• Çalışanlarımızın çevresel farkındalıklarının eğitim yoluyla artırılması ve kurumsal çevre kültürü oluşturulmasına katkı sağlamalarının teşvik edilmesi.KİMYASAL YÖNETİM POLİTİKASI

NU-FA Kimyevi Maddeler San. Ve Tic. A.Ş.
Kimya sektöründeki faaliyetlerini gerçekleştirirken yönetim politikasının bir parçası olarak;
üretim sırasında kullanılacak olan kimyasal hammaddelerin satın alınması, taşınması, depolanması, kullanımı ve kullanımı sonrasında
oluşacak tehlikeli atıkların bertarafı ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uymayı ve bu konuda müşteri
beklentilerini karşılamayı taahhüt etmektedir. NU-FA Kimya bu işlemler sırasında (Kimyasal maddelerin satın alınması, kullanımı, taşınması ve depolanması sırasında) oluşabilecek, maruziyet ve tehlikelere ilişkin, çevresel ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri tam olarak anlamayı, bu riskleri azaltmayı ve kazaların oluşmasını engellemek için çaba sarf edip aynı zamanda sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ve çevreyi korumayı benimsemiştir.

Tüm bunları sağlamak adına hedeflerimiz;
• Üretimimiz sırasında, REACH, Oeko-Tex 100, ZDHC MRSL, LWG standartlarına uygun kimyasal hammadde ve boyarmaddelerin kullanımını sağlamak,
• Kimyasal maddelerin tüm tehlikelerini belirleyerek kimyasal risklerin sürekli azaltılmasını sağlamak adına iyileştirme çalışmaları yapmak,
• Kimyasal üretimi sırasında, çalışanların kimyasal maruziyetini engellemek adına tüm önlemleri almak,
• Çalışanlara kimyasalların kullanımı ile ilgili eğitimler vermek,
• Acil durumlara karşı çevreyi ve çalışanları korumaya yönelik politika ve talimatlar hazırlamak ve çalışanları bilgilendirmek,
• Tüm paydaşlarımızla kimyasal yönetim sistemi uygulanmasını sağlamaktır.